O projektu

Večjezični informativno-turistični portal o Guzaju

Podjetje SAMA Navitas s Prevorja v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Prevorje izvaja projekt Večjezični informativno-turistični portal o Guzaju v obdobju od 20. septembra 2011 do 30. julija 2012.

Osrednji del projekta je informativno-turistični portal o razbojniku Guzaju (www.guzaj.si) v štirih jezikih: v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.

Večjezični informativno-turistični portal o razbojniku Guzaju (www.guzaj.si), natančneje o Francu Guzeju ali tudi Guzaju, je namenjen celostni predstavitvi in promociji življenja t. i. kozjanskega Robina Hooda oz. razbojnika Guzaja širši slovenski in tuji javnosti na inovativen način s pomočjo sodobnih komunikacijskih sredstev. Na portalu je predstavljena tudi pohodna pot Na poti z Guzajem, ki je nastala leta 2009 v okviru  projekta Leader. Spletna stran zajema vso dostopno gradivo, objave in informacije o Guzajevem življenju v obliki spletne zbirke gradiva, ki se bo kasneje nadgradila v stalno etnološko razstavo v spodnjih prostorih Podružnične osnovne šole Prevorje.

Na tej spletni strani se tudi brezplačno predstavljajo turistični ponudniki na območju Kozjanskega – v Občini Šentjur in Občini Dobje.

V juniju in juliju 2012 bosta v okviru projekta na Prevorju na zabaven in ustvarjalen način organizirani dve brezplačni enodnevni izobraževalno-ustvarjalni delavnici za otroke in starše na temo “Spoznajmo razbojnika Guzaja”.

Spletni portal je namenjen informiranju širše slovenske in tuje javnosti o zanimivostih iz življenja Guzaja in o turistični ponudbi ob pohodni poti Na Poti z Guzajem, kar naj bi povečalo pritok turistov, s tem pa tudi potrebo po razširjeni turistični ponudbi na tem področju. Portal želi spodbuditi tudi lokalno prebivalstvo k vključevanju v turistično-rekreativno ponudbo na podeželju z izkoriščanjem naravnih in kulturno-zgodovinskih potencialov območja. To bo prispevalo k hitrejšemu in trajnostnemu razvoju podeželja, povečanju (samo)zaposlovanja in k ohranitvi aktivnega mladega prebivalstva na omenjenem področju.

Na portalu so brezplačno objavljene vsebine vseh (po)ustvarjalcev na temo o razbojniku Guzaju, ki prispevajo h kvalitetni predstavitvi Guzajevega življenja.

Izvajalca projekta vabita vse, ki imajo kakršnokoli gradivo ali slike na temo Guzaja in bi jih želeli vključiti na portal www.guzaj.si, da jih skupaj s pisno privolitvijo za objavo na portalu pošljejo na e-naslov [email protected].

Projekt Večjezični informativno-turistični portal o Guzaju se izvaja v okviru Lokalne akcijske skupine »Od Bohorja do Pohorja« in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader. Za vsebino je odgovoren nosilec projekta, SAMA Navitas d. o. o.  Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Dodaj odgovor