Prikaz rezi

Kozjanski park v sodelovanju s TKD Virštanj in Društvom kozjanske jabke vabi vso zainteresirano javnost na prikaz vzgoje, vzdrževanja in revitalizacijske rezi
sadnih dreves, ki bo v ponedeljek, 02. 03. 2015 ob 16. uri na kmetiji Amon Olge v Lesičnem in v sredo 04.03. 2015 ob 16. uri na lokaciji učnega sadovnjaka, Trebče 8, p.Bistrica ob Sotli . Podrobnejše informacije dobite pri g. Adrijanu Černelču (031 650 208). Vabljeni!

Posted in Aktualni Dogodki | Komentarji so izklopljeni za Prikaz rezi

Comments are closed.

?>